Categories
News

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการ จัดฟันเด็ก

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการ จัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่ามีความสำคัญมาก และพ่อแม่ผู้ปกครองทีหน้าที่ที่จะคอยเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูก เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง ควรที่จะปลูกฝังให้เด็กใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย

Categories
News

จัดฟันบางนา: ข้อควรรู้ ผู้สูงวัย ควรใช้ฟันปลอมแบบไหน จึงจะเหมาะสม

จัดฟันบางนา: ข้อควรรู้ ผู้สูงวัย ควรใช้ฟันปลอมแบบไหน จึงจะเหมาะสม อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพช่องปากก็จะเริ่มอ่อนแอขึ้นมีโรคต่างๆเข้ามามากขึ้น เนื่องจากว่าฟันแท้ตามธรรมชาติที่มีเพียงชุดเดียวต้องใช้มาทั้งชีวิต ก็อาจจะเริ่มอ่อนแอลงจึงจำเป็นต้องดูแลให้มากขึ้นเป็นพิเศษ เพราะหากว่าสุขภาพฟันมีปัญหา จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย เนื่องจากทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ ทำให้เบื่ออาหารตามมา ส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดในร่างกาย สำหรับผู้สูงวัยที่สูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติเพียงชุดเดียวไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรักษาโดยด่วน และวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการใส่ฟันปลอมนั่นเอง

Categories
News

จัดฟันบางนา: ข้อควรรู้ ผู้สูงวัย ควรใช้ฟันปลอมแบบไหน จึงจะเหมาะสม

จัดฟันบางนา: ข้อควรรู้ ผู้สูงวัย ควรใช้ฟันปลอมแบบไหน จึงจะเหมาะสม อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า เมื่ออายุมากขึ้นสุขภาพช่องปากก็จะเริ่มอ่อนแอขึ้นมีโรคต่างๆเข้ามามากขึ้น เนื่องจากว่าฟันแท้ตามธรรมชาติที่มีเพียงชุดเดียวต้องใช้มาทั้งชีวิต ก็อาจจะเริ่มอ่อนแอลงจึงจำเป็นต้องดูแลให้มากขึ้นเป็นพิเศษ เพราะหากว่าสุขภาพฟันมีปัญหา จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายด้วย เนื่องจากทำให้รับประทานอาหารไม่ได้ ทำให้เบื่ออาหารตามมา ส่งผลให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็น สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันหมดในร่างกาย สำหรับผู้สูงวัยที่สูญเสียฟันแท้ตามธรรมชาติเพียงชุดเดียวไป จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการรักษาโดยด่วน และวิธีรักษาที่ดีที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการใส่ฟันปลอมนั่นเอง

Categories
News

จัดฟันแบบใส เสี่ยงเกิดปัญหาฟันหรือไม่

จัดฟันแบบใส เสี่ยงเกิดปัญหาฟันหรือไม่ หลายคนที่อยากจะเข้ารับการจัดฟัน คงเคยศึกษาข้อมูลในเรื่องของการจัดฟันมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการจัดฟัน หรือการทำความสะอาดช่องปากและฟันของผู้เข้ารับการจัดฟัน แน่นอนว่า ผู้เข้ารับการจัดฟันจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วย